Béres
Csodadoki

Támogatók

Béres
Béres

A Béres Gyógyszergyár a hazai egészségmegőrző piac vezető és meghatározó szereplőjeként megalakulása óta az emberek egészségének védelméért dolgozik. Ha egészség van, minden van, szoktuk mondani, ezért az az ember, aki az egészség védelmére, a beteg ember gyógyítására teszi fel az életét, a legtöbbet adja a másik embernek. A tudással és kellő alázattal végzett gyógyítás szent tevékenység, s a gyógyító ilyenképpen elismerést és megbecsülést érdemel. A Csodadoki Rajzpályázat egy kiváló lehetőség, hogy kifejezzük a gyermekorvosok iránti megbecsülésünket.

Videó megtekintése
Aquaworld Resort Budapest

A Budapest határában fekvő Aquaworld Resort Budapest Hotel és Élményfürdő igazi gyöngyszem a hazai wellness hotelek piacán. Egyszerre családbarát hotel, hatalmas fedett vízibirodalom és meghitt terekkel rendelkező wellness- és fitnesz központ, így nem csoda, hogy a családok egyik kedvenc választása. Tisztában vagyunk vele, hogy a gyermekek őszinte öröme a legnagyobb ajándék az életben, amihez elengedhetetlenül fontos az egészség, a testi- és lelki jólét. Ebben van hatalmas szerepük a gyermekgyógyászatban dolgozó orvosoknak és ápolóknak, akik áldozatos munkájukkal naponta azért küzdenek, hogy a betegség helyett minden gyermek örömteli élményeket élhessen meg.

Check in and chill out Az örök nyár és az örök élmények birodalmába!

Partnerek

Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete
Házi Gyermekorvosok Országos Egyesülete

Az egyesület 1995-ben alakult az országban dolgozó mintegy 1600 házi gyermekorvos szakmai és érdekvédelmi szervezeteként. Eddigi sikeres munkáját jelzi, hogy tagjainak száma mára meghaladja az 1300 főt. Véleményére rendszeresen igényt tart az egészségügyi kormányzat és képviselteti magát az alapellátás, valamint a gyermekgyógyászat irányító testületeiben. A Magyar Gyermekorvosok Társasága a vezetőség egy tagját delegálta az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP- European Academy of Paediatrics) vezető testületébe és részt vesz az alapellátásban dolgozó házi gyermekorvosok (ECPCP- European Confederation of Primary Care Paediatricians) Végrehajtó Bizottságában.

(Forrás: www.hgye.hu)

Informatikai és Könyvtári Szövetség
Informatikai és Könyvtári Szövetség

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) a könyvtárak és informatikai intézmények szakmai képviseleti, érdekegyeztető közhasznú szervezete, amely tagozati rendszerben működik. Az 1990-es megalakulás óta legfőbb célja a társadalom egésze számára az optimális könyvtári és információs szolgáltatások fenntartása, ennek érdekében a könyvtári rendszer működőképességének fejlesztése, a könyvtárakban található értékek megőrzése, a könyvtári és információs szolgáltatások színvonalának emelése, a jogszabályok és a szakmai követelmények érvényesítése. Az IKSZ elsősorban tagintézményei, de az érdekkörébe tartozó területen bárki számára elérhető közhasznú szolgáltatásokat biztosít. Koordinálja az együttműködést a közkönyvtárak, a felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a tudományos- és szakkönyvtárak között.

Fő törekvése, hogy az emberek tájékoztatásában, önálló tájékozódásában, életminőségének javításában együttműködő partnereivel minél nagyobb esélyt teremtsen a különböző korú és élethelyzetű társadalmi csoportoknak. Ennek érdekében évente több alkalommal országos lefedettségűprogramokat kezdeményez, illetve saját eszközei, lehetőségei rendelkezésre bocsátásával ilyen jellegű külső kezdeményezések mellé. A könyvtárak bevonásával a kisebb településtől a fővárosig tudásátadó, közszolgáltatásokat népszerűsítő fórumokat, tanfolyamokat, versenyeket, játékokat szervez.

További információ: http://iksz.org.hu/

Magyar Gyermekorvosok Társasága
Magyar Gyermekorvosok Társasága

A Társaság 1924-ben alakult, jelenlegi formájában 1999-től működik, a gyermekgyógyászat tudományággal - beleértve a gyermek társszakmákat is -, a gyermekegészségüggyel és a serdülők egészségügyével foglalkozó tagok önkéntes országos társulásaként. A kb. 3900 magyarországi gyermekorvos több mint 50%-a tagja a szervezetnek. A szervezet országos szinten működik, több regionális gyermekgyógyász szövetség munkáját is segíti. A Társaság tagja a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ), és annak alapszabálya figyelembevételével folytatja tevékenységét. A Társaság kiemelkedően közhasznú szervezet, tevékenysége elsősorban tagjainak önkéntes munkájára épül.

(Forrás:www.gyermekorvostarsasag.hu)

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum

A Budai Vár alatt, a Duna partján született 1818-ban Semmelweis Ignác, világhírű nőgyógyász, aki először vezette be az aszepszist a kórházi szülészetben, ezzel jelentősen csökkentve a gyermekágyi láz okozta halálozási arányt. A bűbájos kertet körbeölelő későbarokk épületben most Európa egyik legjelentősebb orvostörténeti múzeuma működik, amelyet nemcsak Semmelweisről neveztek el, hanem itt gyűjtik és mutatják be Semmelweis tárgyi és írásos hagyatéka mellett a magyar és egyetemes orvostudomány legfontosabb emlékeit. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum állandó kiállításának tárgyai között olyan különlegességek láthatók, mint az a csodálatos szépségű életnagyságú női viaszfigura, amelyet II. József adományozott 1789-ben a pesti egyetem orvosi fakultásának. Megtudhatjuk, hány címert sorakoztatott fel egy 17. századi fogatlan főúr azon az edényen, amellyel a levesét szürcsölte utolsó hónapjaiban, vagy hogyan változott a patikák mindennapi gyakorlata a középkor óta. Budapesten, a termálvizek városában a fürdőügy sem maradhat ki a gyógyítás történetéből, miközben az olyan megkerülhetetlen orvosi találmányokat is szemügyre vehetjük, mint az elsőgyomorvarrógép. A klasszikus állandó kiállítást látványos időszaki tárlatok egészítik ki, ahol a design is jelentős szerepet kap. A most látható „Az izgalom biológiája. Selye János és a stressz paradigma”kiállítás a kiállított tárgyak segítségével bemutatja, miként térképezte fel a tudomány a stressz jelenségét, miközben a kiállítás installációja azt érzékelteti, hogy nem a stressz öl meg, hanem az, ahogyan reagálunk rá.

A múzeum arra is hangsúlyt fektet, hogy minden korosztály találjon megfelelő programot falai között. Gazdag múzeumpedagógiai kínálatunk közül óvodás kortól választhatnak a látogatóink. Olyan múzeumpedagógiai csomagokat igyekeztünk kidolgozni, amelyek nemcsak elmélyítik az iskolában tanult történelmi és biológiai anyagot, hanem a már megszerzett ismereteket új kontextusba helyezik, új megközelítésben tárgyalják, és még érdekesebbé teszik a tantárgyakat. Reményeink szerint ezek a foglalkozások felkeltik az ifjúság érdeklődését a múzeumok világa iránt, és hasznos segítséget jelentenek a tanárok munkájához is.

További információ: http://semmelweismuseum.hu/home/

Kórházpedagógusok Egyesület
Kórházpedagógusok Egyesület

Kórházpedagógusok Egyesülete Egyesületünk országos szervezet: tagjaink olyan elhivatott pedagógusok, akik az ország nagyvárosaiban gyermekklinikákon és kórházakban tanítanak, játszanak, alkotnak a beteg gyermekekkel. Ha szükség van rá, mesélnek, beszélgetnek, vigasztalnak; fogják a kisbetegek kezét... s nem ritkán a szülőkét.

Célunk az ország kórházpedagógusainak összefogása, képzése, a beteg gyermekek életminőségének javítása érdekében. Célunk, hogy minél több kórházpedagógus dolgozzon a kórházakban, hogy a kórházpedagógia ismert és elismert ága legyen a pedagógiának. Célunk, hogy minden beteg gyermeket sok-sok öröm érjen a kórházakban. Hitünk szerint az öröm gyógyít!

Egyesületünkkel kapcsolatos naprakész információk, érdekességek hivatalos Facebook oldalunkon és honlapunkon találhatók:
https://www.facebook.com/korhazpedagogusokegyesulete
http://www.korhazpedagogusok.hu

Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete
Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete

A Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete 1898-ban, tehát több mint száztíz éve alapíttatott, a tantárgyi egyesületek közül az elsőként. 1985 őszén Dr Csőregh Éva festőművész szervezte újjá a MROE-t a magyar vizuális kultúra elkötelezett nevelőiből, művésztanáraiból
A 800 főnél több regisztrált tagot számláló (Európában a brit utáni legnagyobb létszámú) társaság aktív közéletet folytat: évente megrendezi közgyűlését, egy országos és több kisebb konferenciát tart, művésztelepeket szervez, amiket kisebb-nagyobb kiállítások követnek, tanterveket, vizsgarendeket véleményez, országos tanulmányi versenyek lebonyolításában működik közre. Képzőművészeti pályázatok kiírásában és zsűrizésében is rendszeresen részt veszünk.
Az egyesület a vizuális kultúra iránt elkötelezett művésztanár-tagjai pedagógiai munkájuk mellett rendszeresen egyéni és csoportos kiállításokon mutatják be alkotásaikat.
Évente képzőművészeti seregszemlét rendezünk a MROE művésztanár tagjainak festményeiből, grafikáiból, szobraiból. E tárlatokon határon túli – erdélyi, vajdasági – MROE tagok (alkotó pedagógus kollégák) munkái is szerepelnek.